Adferdskonsultasjon

Har du utfordringer med:

 • Separasjonsangst
 • Angst
 • Stress
 • Innlært hjelpeløshet, i enkeltsituasjoner eller generelt i livet
 • Redsel
  • Miljøredd
  • Redd underlag (gulv/trapp etc)
  • Redd biler/mennesker/dyr
 • Lydredsel
 • Aggresjon
 • Aggresjon i bånd
 • Jaktproblematikk (jager vilt/syklister/biler)
 • Sjokk og ettersjokksbehandling

Det er mye man kan endre på når det gjelder atferdsproblemer.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.