Info passeringskurs

Har du et villdyr i båndet når du møter andre hunder? En hund som kaster seg fram mot andre hunder?
Det kan være flere årsaker til det.
Men det ER mulig å gjøre noe med situasjonen. 

Innhold på kurset:

  • å finne årsaken til hvorfor hunden gjør sånn
  • aggresjon i bånd
  • forventning i bånd
  • innlæringsteori
  • å være hundens motpol
  • å gå pent i bånd – et “must”
  • trene på passering tilpasset din hund
  • hjemmelekser

Kurset går over 2 timer x 6 treff + et oppfølgingstreff.