Info selvtillitskurs

Har du en hund som er litt forsiktig og trekker seg unna?
Eller har du en hund som bjeffer og knurrer og høres nesten farlig ut?
Begge disse variantene handler som oftest om usikkerhet hos hunden. Ved å øke hundens selvtillit, øker vi også hundens mulighet til å håndtere utfordringer.

På dette kurset vil du som hundeeier få veiledning, og konkrete oppgaver for deg og din hund. Det er viktig å forstå at man først må bygge opp selvtilliten før man kan jobbe med det hunden synes er vanskelig.

Innhold:

  • våre krav til hunden
  • hundens hverdag
  • Vygotskys flytskjema
  • er vi en del av «problemet»
  • hundens selvtillit
  • 4 F (freeze – fool around – flight – fight)
  • øvelser

Kurset varer 2 timer x 6 treff.
Før kurset starter gjør vi en kort kartlegging (via mail) om hunden.